Αρχική

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στον χώρο των κατασκευών αναλαμβάνοντας την μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών έργων, διαθέτοντας επιστημονικό προσωπικό από έμπειρους μηχανικούς με εξειδίκευση σε ζητήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατασκευών, καθώς επίσης τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων και αυθαίρετων, ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, τοπογραφικές εργασίες και ότι άλλο αφορά τον χώρο των ακινήτων.
Στόχος της είναι η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών που στοχεύουν στη ποιοτική εφαρμογή έργων υψηλών προδιαγραφών και αποδόσεων. Ο σωστός προσδιορισμός των απαιτήσεων κάθε έργου, η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη, η χρήση πιστοποιημένων υλικών αλλά και το χαμηλό κόστος σε σχέση με την ποιότητα του έργου, αποτελούν τους «οδηγούς» εκπόνησης κάθε μελέτης.
Ιδιαίτερα στο τομέα των βιοκλιματικών κατασκευών, τα προϊόντα και οι εφαρμογές, της εταιρίας μας, οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έξυπνοι αυτοματισμοί, που ελέγχονται μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, βοηθούν στη διαχείριση της ενέργειας αλλά και στον απόλυτο έλεγχο της κατοικίας.